مجله اینترنتی نجوم
بر شما باد کشف جهان The Universe Yours To Discover

نگاه اجمالی
مردم ، سالیان دراز با مشاهده آسمان تصور می‌کردند که شکل گروههای ستارگان همانند اشیا و موجودات روی زمین است. این گروههای ستارگان را صور فلکی می‌نامند. برخی از این صورتهای فلکی مشهور را به راحتی می‌توان یافت. برخی دیگر ، از ستارگان کم نور تشکیل یافته‌اند و جز در نواحی تاریک و دور از نور شهر دیده نمی‌شوند. اسامی ‌بعضی از آنها هزاران سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که دیگران اسامی ‌جدید دارند. نام صورتهای فلکی آسمان نیمکره جنوبی اغلب جدید است.


تقسیم‌بندی آسمان
کلمه صورت فلکی برای اخترشناسان امروزی معنی ویژه‌ای دارد. همانطور که کشور را به ایالتها و استانهای مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند، آسمان نیز به 88 ناحیه تقسیم‌بندی شده است. هر یک از این نواحی به اسم صورت فلکی مخصوصی خوانده می‌شود. تمام ستارگان ، حتی کم نورترین آنها که در داخل مرزهای یک ناحیه قرار دارند، متعلق به آن صورت فلکی هستند.
صورتهای فلکی بهار
در شبهای بهار صورت فلکی دب اکبر (خرس بزرگ) به بالاترین نقطه خود در آسمان می‌رسد. در عرضهای جغرافیای 50 و 60 درجه شمالی ، می‌توان درست در بالای سر دید. به کمک بخشی از دب اکبر می‌توان سه ستاره قدر اول را به روش زیر در شبهای بهار پیدا کرد. با امتداد دم خرس ، ستاره سماک رامح را پیدا می‌کنیم. سماک رامح یکی از روشنترین ستارگان آسمان نیمکره شمالی است و به رنگ سرخ دیده می‌شود. این ستاره متعلق به صورت فلکی عوا (ارابه‌ران) است.

 
ستارگان دیگر این صورت فلکی همه بطور قابل ملاحظه‌ای از سماک رامح کم نورترند. در کنار عوا ، صورت فلکی کوچک و ظریف الکیل یا فکه ، قرار دارد. که از ستارگان تقریبا کم نورتری تشکیل یافته است. آنها که همانند یک نیم دایره در کنار هم قرار گرفته‌اند، سبب می‌شوند که الکیل ، شکل مشخص و برجسته‌ای در آسمان داشته باشد. با امتداد منحنی که از دم اکبر شروع شده و از سماک رامح نیز می‌گذرد، به ستاره سماک اعزل ، می‌رسیم. این ستاره قدر اول که روشنترین ستاره صورت فلکی سنبله است، به رنگ سفید دیده می‌شود.
یکی از واضح ترین صورتهای فلکی بهار ، صورت فلکی شیر است. در این موقع سال ، می‌توان با نگاهی به سمت جنوب آن را یافت. ستاره قطبی در امتداد دو ستاره از صورت فلکی دب اکبر قرار دارد. حال اگر این خط راست را در جهت دیگر امتداد دهیم، به صورت فلکی شیر می‌رسیم. سر شیر به شکل علامت سوال (؟) یا داس است. ستاره قدر اول قلب الاسد در این صورت فلکی است.


صورتهای فلکی تابستان
در شبهای تابستان ، سه ستاره قدر اول به وضوح دیده می‌شوند، که عبارتند از ردف در صورت فلکی دجاجه (قو) ، نسر واقع در صورت فلکی شلیاق و نسر طایر در صورت فلکی عقاب. در تابستان با مشاهده سمت جنوب آسمان ، این سه را می‌بینیم که مثلث برجسته‌ای را درست می‌کنند. ردف روشن ترین ستاره صورت فلکی دجاجه است. گاه آنرا صلیب شمالی نیز می‌خوانند. دجاجه درست در میان کهکشان راه شیری واقع است.

 

عکس:بابک امین تفرشی
با دوربین دوچشمی ‌یا تلسکوب کوچک ، چندین میدان انبوه ستاره‌ای را در این بخش آسمان می‌بینیم که برخی از آنها هزاران سال نوری با ما فاصله دارند. این میدانهای ستاره‌ای به صورت درخشش راه شیری نمایان می‌شوند. در نزدیکی دجاجه ، تکه‌های تاریک ابر و غبار که در اعماق فضا قرار دارند، جلوی نور ضعیف ستارگان دوردست را می‌گیرند. نسر واقع یکی از ستارگان صورت فلکی شلیاق است. شلیاق و نسر واقع به عقاب تعلق دارند. ستارگان دیگر در این صورت فلکی بسیار کم نورتر از نسر واقع و نسر طایر هستند.


صورتهای فلکی پاییز
صورت فلکی ذات‌الکرسی بهترین نقطه شروع برای یافتن ستارگان در پاییز است. پنج ستاره اصلی در آن همانند حرف w کنار هم قرار گرفته‌اند و با این که هیچ‌کدام روشنتر از قدر اول نیستند ولی به راحتی دیده می‌شوند. شبهای پاییز این صورت فلکی در بخش بالایی آسمان دیده می‌شود. در عرضهایی در حدود 50 تا 60 درجه می‌توان آن را درست در بالای سر دید. اگر دو ستاره آخری حرف w را امتداد دهیم، به صورت فلکی قیفاووس می‌رسیم. در طرف دیگر آن صورت فلکی امراه‌المسلسله واقع است.


به کمک حرف w ، می‌توان صورت فلکی بزرگ فرس اعظم یا را یافت. ستارگان اصلی آن مربع بزرگی می‌سازند که مربع فرس اعظم نامیده می‌شود. این مربع اندازه بزرگی دارد. هیچ یک از ستارگان آن روشنتر از قدر اول نیستند.


صورتهای فلکی زمستان
صورتهای فلکی زمستان مشهورند و شناختن آنها نیز آسان است. زمستان بهترین موقع برای شروع شناسایی صورتهای فلکی است. یکی از باشکوه‌ترین مناظر آسمان را می‌توان در شبهای دی ماه دید. در این ماه صورت فلکی شکارچی پیش روی شماست و در آن سه ستاره درخشان ، شمشیر کمربند این شکارچی افسانه‌ای را تشکیل می‌دهند. هفت ستاره از قدرهای اول و دوم فراموش نشدنی این صورت فلکی را بوجود می‌آورند. ابط الجوزا ستاره بالایی سمت چپ ، سرخ رنگ است درست در مقابل آن ، رجل الجوزا قرار دارد که در قسمت پایین سمت راست واقع است و به رنگ آبی _سفید دیده می‌شود.

 
در راستای کمربند شکارچی می‌توان ستاره پرنور شعرای یمانی را در صورت فلکی کلب اکبر (سگ بزرگ) دید. شعرای یمانی درخشانترین ستاره‌ای است که می‌توان در نیمکره شمالی دید. شعرای یمانی در صورت فلکی کلب اصغر (سگ کوچک) ستاره قدر اول دیگری است که با ابط الجوزا و شعرای یمانی مثلثی می‌سازند.
با نگاهی به بالای جبار صورتهای فلکی ثور (گاو) و جوزا (دو پیکر) را می‌توان یافت. روشن‌ترین ستاره ثور یعنی دیران همانند ابط الجوزا سرخ‌رنگ است. در نزدیکی سر ثور ، خوشه پروین (هفت خواهر) قرار دارد که به وضوح دیده می‌شود. اگر اندکی بالاتر از ثور را نگاه کنیم، صورت فلکی ممسک الاعنه را خواهیم دید. ستاره قدر اول و زرد رنگ عیوق در این صورت فلکی است.


منطقه‌البروج
نزد بسیاری از مردم دوازده صورت فلکی از شهرت بسیاری برخوردارند. آنها در منطقه‌البروج واقع‌اند. منطقه‌البروج نواری از صورتهای فلکی است که دور تا دور آسمان کشیده شده است. سبب اهمیت این نوار آن است که مسیر ظاهری خورشید ، ماه و سیارات همواره در درون آن دیده می‌شود. می‌توان دور کرد که ستارگان صورتهای فلکی منطقه‌البروج ، مدار زمین به دور خورشید را احاطه کرده‌اند. مسیر همه سیارات به دور خورشید و مدار ماه به دور زمین تقریبا در یک صفحه واقع‌اند. شکل منظومه شمسی همانند یک قرص گرد بسیار بزرگ ولی نازک است. بنابراین بیشتر اعضای منظومه شمسی را همواره در میان صورتهای فلکی منطقه‌البروج می‌یابیم.


علامت منطقه‌البروجی مشخص
علامت منطقه‌البروجی شما آن صورت فلکیی است که هنگام تولدتان خورشید در آن قرار داشته است، با اینکه ستارگان آسمان در روز دیده نمی‌شوند، ولی می‌دانیم آنها در آسمان هستند. با گردش زمین در مدار خود ، از نظر ما ، مکان خورشید در میان دوازده صورت فلکی منطقه‌البروج حرکت می‌کند. طالع‌بینان ، منطقه‌البروج را به دوازده بخش مساوی تقسیم می‌کنند و به گمان آنها خورشید هر بخش را در یک ماه می‌پیماید. در حالی که ، به نظر اخترشناسان صورتهای فلکی منطقه‌البروج اندازه‌های مساوی ندارند.در زیر اسامی دوازده ماه سال و صور فلکی مربوط به آنها آمده است.

 
بهار تابستان پائیز زمستان 
حمل (فروردین) سرطان (تیر) میزان (مهر) جدی (دی) 
ثور (اردیبهشت) اسد (مرداد) عقرب (آبان) دلو (بهمن) 
جوزا (خرداد) سنبله (شهریور) قوس (آذر) حوت (اسفند)

نوع مطلب : صور فلكی نیمكره شمالی (CNH) ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 بهمن 1398 01:47 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard in support of his web
page, as here every data is quality based data.
دوشنبه 14 بهمن 1398 01:03 ق.ظ
Some genuinely great content on this site, appreciate it for contribution.
سه شنبه 8 بهمن 1398 07:49 ب.ظ
Wonderful paintings! This is the type of information that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on the search engines for no longer positioning this post higher!
Come on over and consult with my site . Thank you =)
جمعه 6 دی 1398 09:12 ق.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to
this superb blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
Chat soon!
دوشنبه 13 آبان 1398 08:58 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
چهارشنبه 1 آبان 1398 04:04 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend
your website, how could i subscribe for a blog website?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit
acquainted of this your broadcast provided bright clear idea
دوشنبه 22 مهر 1398 02:50 ق.ظ
Quality artіcles is the main to attract the viewеrs to go tο see the wеb site, that's what
this website is providing.
یکشنبه 2 تیر 1398 07:48 ق.ظ

Kudos. Plenty of info.

cialis from canada cialis rckenschmerzen cialis pills price each cialis 5 mg effetti collateral cialis purchasing generic cialis review uk chinese cialis 50 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis generique weblink price cialis
شنبه 1 تیر 1398 04:24 ب.ظ

Really a lot of awesome information.
cialis 30 day sample cialis pills price each cialis therapie generic for cialis cialis daily cialis patent expiration cialis preise schweiz cialis 5 mg effetti collateral cilas cialis cost
جمعه 31 خرداد 1398 11:41 ب.ظ

Many thanks. A good amount of information.

if a woman takes a mans cialis look here cialis order on line low cost cialis 20mg 200 cialis coupon we recommend cialis info when can i take another cialis acheter cialis kamagra tadalafil 5mg we like it safe cheap cialis cialis prezzo in linea basso
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:38 ب.ظ

You actually said this exceptionally well!
dosagem ideal cialis price cialis best 200 cialis coupon when will generic cialis be available cialis authentique suisse cialis generic tadalafil buy cialis online cialis cipla best buy cialis in sconto only best offers cialis use
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

Useful material. Kudos!
cialis generika in deutschland kaufen when will generic cialis be available cialis purchasing effetti del cialis buy cialis cheap 10 mg effetti del cialis cialis canada on line cialis cipla best buy venta de cialis canada cialis cuantos mg hay
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:32 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd like to find out some additional information.
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:02 ب.ظ
Hello, i think that i noticed you visited my blog so
i came to go back the desire?.I am trying to to find things to improve my site!I suppose its adequate to use some of your ideas!!
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:52 ق.ظ
Post writing is also a excitement, if you know afterward you can write if not it is complex to write.
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:18 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information.
Thank you for the post. I will definitely comeback.
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:15 ق.ظ

Superb data. Thanks!
tadalafil generic buying cialis on internet tadalafil generico cialis mexico cialis 100 mg 30 tablet cialis uk cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis 5mg prix tadalafil
شنبه 25 خرداد 1398 06:29 ق.ظ

Seriously all kinds of amazing facts!
generic cialis 20mg tablets american pharmacy cialis cialis online napol only here cialis pills cialis 5 mg cialis 50 mg soft tab price cialis best cuanto cuesta cialis yaho weblink price cialis cialis 50 mg soft tab
جمعه 24 خرداد 1398 04:22 ب.ظ

Incredible tons of helpful data.
click here to buy cialis cialis for sale cialis purchasing we recommend cialis info we use it cialis online store cialis cost viagra cialis levitra cialis name brand cheap cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland
جمعه 24 خرداد 1398 01:50 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of tips!

cialis canada on line acquisto online cialis cialis online deutschland cialis vs viagra cialis daily cialis 5 mg sublingual cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis dosage cialis alternative
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:11 ب.ظ

Seriously a good deal of very good tips.
cialis generic tadalafil buy acheter du cialis a geneve 200 cialis coupon generic cialis with dapoxetine cialis generico cialis professional from usa cialis et insomni cialis per paypa we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

Wow a good deal of very good material!
we use it 50 mg cialis dose buy brand cialis cheap cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo tadalafil 10 mg cialis generico en mexico cost of cialis per pill we like it safe cheap cialis cialis therapie viagra vs cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

You've made your point extremely well.!
cialis en mexico precio buy cialis uk no prescription prices for cialis 50mg cialis y deporte weblink price cialis generic cialis at walmart purchase once a day cialis we like it cialis soft gel india cialis 100mg cost cialis 5 mg buy
شنبه 18 خرداد 1398 11:48 ق.ظ

You explained this superbly.
warnings for cialis cost of cialis cvs cialis purchasing we recommend cialis info cialis pas cher paris what is cialis cialis coupons generic cialis pill online prescription doctor cialis buy cialis sample pack
جمعه 17 خرداد 1398 09:55 ب.ظ
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
چهارشنبه 15 خرداد 1398 09:57 ب.ظ
What's up to every one, the contents present at this
site are truly amazing for people experience, well,
keep up the good work fellows.
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:33 ب.ظ
I constantly emailed this web site post page to all my associates, because if
like to read it afterward my links will too.
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 11:13 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like
to know where u got this from. cheers
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 11:13 ق.ظ
Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew
of any user discussion forums that cover the same topics discussed
in this article? I'd really love to be a part of group where I can get comments from other
knowledgeable individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know. Cheers!
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:38 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was curious what all is required to get set up? I'm assuming having
a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic